Historia

Belgeslunds Träslöjd AB

Historia

Man måste veta historian för att kunna blicka framåt.

 

1971 köptes delar av den nerlagda skolan i Belganet av Johnny Ivarsson, Jacob Svensson, Ivar Ivarsson och Ingvar Pettersson, således fyra kompanjoner. Vid samma tidpunkt bildades också företaget och produktionen startade.

 

Produktionen var diskställ i trä som såldes till grossist. Produktionen och försäljningen ökade och rationaliseringar genomfördes. Snart blev utrymmena för trånga. 1978 byggdes fabriken till, till sin nuvarande storlek. Andra länder började göra diskställen billigare och den produktionen blev olönsam.

 

1985 började man tillverka profilfrästa balkong-/staketbrädor som exporterades till Tyskland. Som mest bestod personalstyrkan av 8 personer. I början av 90-talet minskade produktionen av balkongbrädor och man bestämde sig då för att bredda sortimentet.

 

Johnny började med lokal fabriksförsäljning då han blev ensam ägare av Belgeslunds Träslöjd AB pga att övriga delägare gått i pension. Efter hand kom fler produkter till och fabriksförsäljningen kompletterades även med inköpta varor. Som mest bestod sortimentet av ca 1000 artiklar.

 

Nuvarande ägare Fredric Gustavsson köpte fabriken 2011-03-28.

 

Sommaren 2012 öppnades nätbutiken www.trasaker.se.

 

Vintern 2013 inköptes två stycken automatsvarvar, så nu införs formen "rund".

 

Våren 2013 inskaffas hyvel för 4-sidig hyvling. Därmed erbjuds tjänster inom legohyvling.

 

September 2014 stängs den lokala fabriksförsäljningen. Vi hänvisar nu privatkunder till vår nätbutik.

 

Sommaren 2015 inskaffas en laserskärmaskin. Laserskärning och gravering blir nu möjlig.

 

Dagens produktion sker mot kunder som affärskedjor, grossister, produktions- och eventbolag, designers och samarbetspartners inom träindustri, samt den alltmer ökande nätbutiken Träsaker.se